Process Analyse

Klanten en prospecten van DatAction kunnen bij ons ook terecht voor een analyse van hun logistieke processen, de gebruikte software en hardware. Daarin bekijken wij het gebruik en berekenen we de haalbaarheid van barcodes, RFID, Voice, Vision en andere Auto ID-technieken ten opzichte van de opbouw en werking van uw magazijn.

Uitdagingen

Elk proces staat niet op zichzelf en verweven met de werking van het totale bedrijf. Daar geen twee bedrijven dezelfde zijn is elke analyse een uitdaging.

  • Welke functionaliteiten biedt de back-office? 
  • Wat is de situatie vandaag en wat willen we bereiken? Waar zitten de gaps?
  • Hoe ziet het migratiepad eruit?
  • Welke resources zijn beschikbaar?
  • Welke KPI’s worden gekozen?

DatAction volgt steeds een gestructureerde en beproefde methode om een juiste analyse te maken om  ook later de projectopvolging correct uit te voeren.