Site Care

Site Care omvat het preventieve onderhoud op de door DatAction geleverde oplossing. Dit gebeurt op de overeengekomen locatie volgens een overeengekomen frequentie. Aan de hand van de hardware, installatie en het gebruik, adviseert DatAction over de frequentie en tijdsduur van het Site Care bezoek.

Preventief onderhoud

Preventief onderhoud op printers omvat tevens het schoonmaken en controleren van mechanische onderdelen in de printer. Indien Site Care op een draadloos netwerk wordt afgesloten, zal er een meting worden uitgevoerd om werking, dekking en interferentie te controleren.