On-site

Vandaag  staan er al heel wat tools ter beschikking om de meeste vragen op afstand te beantwoorden. Tock kan een on-site interventie gewenst zijn en dit voor verschillende redenen. Misschien is de site niet remote bereikbaar of is het voor uw bedrijf efficiënter om de reparaties ter plaatse te laten uitvoeren. 

Uitdagingen

Een on-site interventie is meer dan alleen de verplaatsing  naar uw site.

  • Alle gegevens en hardware van de installatie of applicatie moeten reeds vooraf bekend en beschikbaar zijn om een goede voorbereiding te kunnen garanderen.
  • Ter plaatse moet ook de nodige ondersteuning van uw bedrijf aanwezig zijn.
  • De interventie moet achteraf voldoende gedocumenteerd en opgeslagen worden voor eventuele nazorg en om een hulp te zijn bij toekomstige interventies bij andere klanten van DatAction.

Hoewel on-site interventies voornamelijk dienen voor nieuwe installaties zijn sporadische, soms urgente, interventies door DatAction steeds een bron van bruikbare kennis.