Projectmanagement

Projectteam

Voor het project wordt samen met u een projectteam samengesteld. Het projectteam wordt gevormd door vertegenwoordigers uit uw organisatie, een Projectmanager en Engineer van DatAction. Via het projectteam blijft u continu op de hoogte en heeft u één aanspreekpunt. Aan de hand van een vaste werkwijze implementeren en documenteren wij uw oplossing.

Ons projectmanagement bevat:

  • Inventariseren van de vereiste interne en externe resources tijdens kick-off.
  • Uitwerken van het projectplan met toewijzing van taken en verantwoordelijkheden.
  • Opvolgen van development team, aankoop van hardware en licenties.
  • Opvolgen van eventuele onderaannemers.
  • Regelmatige communicatie tussen de projectleiders met mogelijkheid tot escalatie.
  • Documenteren en interne opleidingen (train the trainer).

Uitdagingen

De sleutel tot een geslaagd project is een uitgekiend, gestructureerd projectmanagement.

  • Heldere communicatie met alle leden van het projectteam.
  • Documenteren van elke stap in het project.
  • Up-to-date informatie steeds beschikbaar stellen voor alle betrokken projectleden met een duidelijke chronologie.
  • Opvolging van de verantwoordelijken doorheen het hele project.Een goed project vergt inspanningen van zowel 

DatAction als onze klant. Een goede communicatie is hierin cruciaal.