Industrie

Met DatAction heeft u een partner die verschillende IT oplossingen aanbiedt waarmee u uw productieprocessen beter kan beheren en optimaliseren met een lagere kost en foutenmarge en een hogere productiviteit.

Productiebedrijven hebben vandaag een hele reeks uitdagingen, zoals constante kwaliteitscontrole, het steeds zoeken naar een verhoging van de productiviteit, track & trace doorheen het hele bedrijf. Dit vraagt om een online, just-in-time inzicht in het verloop van het productieproces en de daarbij aansluitende processen. Denk aan in- en uitgaande goederen, op het juiste moment gebruik maken van de beschikbare resources en maximale automatisatie van datavergaring. Productie bedrijven maken ook deel uit van de totale supply chain en moeten ook hun activiteiten hierop kunnen afstellen.

Meer weten over deze projecten of wat DatAction voor u kan betekenen?

Neem contact op