Oplevering

Voor de definitieve oplevering wordt afgerond wordt er voldoende getest en gecontroleerd opdat alle componenten werken zoals vastgelegd in het systeemontwerp of analyse en dit volgens de vooraf afgesproken testscenario’s. 
Nadat het project is afgerond, staan wij voor u klaar voor de verdere follow-up. 

Uitdagingen

De oplevering is de afsluiting van het project en is de fase waar de sterktes en zwaktes van de oplossing moeten bovenkomen. Problemen die zich na het live gaan voordoen zijn de duurste en de meest frustrerende. 

  • Meer dan voldoende testen is de boodschap. Beter teveel dan te weinig.
  • Testen volgens scenario’s of checklists om ook de minder courante functionaliteiten, onderdelen op werking te onderzoeken.
  • Onze service engineers documenteren en trainen uw super users. 
  • DatAction biedt ook ondersteuning tijdens het live gaan. 

De oplevering is de laatste fase in het project waar de nodige tijd moet voor genomen worden en waarvoor voldoende resources voor beschikbaar moeten zijn.