Mobiele voertuig informatiesystemen

Mobiele voertuiginformatiesystemen (VIS) zijn niet meer weg te denken in de openbare orde en veiligheidssector. Voor een goede en veilige afhandeling van calamiteiten is het snel beschikbaar hebben van de juiste informatie van levensbelang.

Voor de hulpdiensten levert DatAction al vanaf 2002 mobiele voertuiginformatiesystemen ontwikkeld op basis van robuuste tablet pc’s. DatAction heeft deze systemen in de loop der jaren uitgebreid met voertuigcomputers en -routers. Deze gestandaardiseerde oplossingen bieden wij aan bij de verschillende veiligheidsdiensten.

Modulaire opbouw

Het systeem is naar wens op te bouwen. Een tablet pc of een voertuigcomputer kan als basis worden gebruikt. Deze pc is uit te breiden met diverse communicatiemodules, meekijk- en bedienschermen, audio, etc.

Een mobiele voertuiginformatiesysteem bestaat uit de volgende componenten:

  • Voertuigcomputer: de voertuigcomputer dient als compleet informatiesysteem in het voertuig. Deze wordt gebruikt voor navigatie en het opvragen van informatie. Op de voertuigcomputer kunnen diverse communicatiemodules en meekijk- en bedienschermen worden gekoppeld. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kunnen diverse softwarepakketten gebruikt worden.
  • Tablet pc: om de juiste informatie op de juiste plaats beschikbaar te hebben, zetten wij tablet pc’s in. Een tablet pc kan uit het voertuig worden meegenomen en ter plaatse informatie bieden.
  • Communicatie: voor de juiste en actuele informatie is communicatie met de meldkamer of andere informatiebronnen van groot belang. Communicatie met het interne WiFi netwerk voor o.a. updates en/of beheer, draagt bij aan een efficiënte en effectieve beheeromgeving.
  • KAR-verkeerslichtbeïnvloedingssysteem: dit systeem zet de verkeerslichten in de rijrichting van het voertuig automatisch op groen. 

Communicatienetwerken

Een stabiele en storingsvrije verbinding is essentieel voor de succesvolle inzetbaarheid van hulpdiensten. DatAction maakt gebruik van de volgende communicatienetwerken:

  • WWAN: voor mobiele communicatie met bijvoorbeeld de LSIV (Landelijke Server Incidenten en Voertuigen) kan gebruik worden gemaakt van WWAN (Wireless Wide Area Network). Voorbeelden van bekende draadloze WWAN-technologieën zijn GPRS (2G), UMTS (3G) en LTE (4G).
  • WLAN: WLAN (Wireless Local Area Network) is een draadloos netwerk met vrij beperkt bereik. Het meest toegepaste WLAN op dit moment is WiFi. De snelheid van WiFi is hoog en kan goed worden gebruikt voor het updaten en/of beheren van voertuigsystemen en/of communicatie rondom en in het voertuig.
  • GPS: voor het bepalen van de locatie van het voertuig kan GPS (Global Positioning System) worden gebruikt. Met GPS wordt de locatie van het voertuig tot een paar meter nauwkeurig bepaald. 

Bent u nieuwsgierig naar onze alles-in-1 oplossing? Neem dan contact met ons op.