Dockdeurscanning

Om een optimaal rendement uit uw productie- en transportprocessen te halen, is het essentieel dat er nergens bruikbare tijd verloren gaat en er zo weinig mogelijk fouten worden gemaakt . DatAction’s dockdeurscanning biedt de ideale oplossing dankzij een grotendeels geautomatiseerde registratie van goederen -  wat de foutenmarge en het tijdverlies aanzienlijk beperkt.


 

Snel en foutloos (ver)laden met dockdeurscanning

Komt dit u bekend voor ?

 • Verkeerd verladen pallets of rolcontainers
 • Te veel of te weinig pallets of rolcontainers worden verladen
 • Verdwenen pallets of rolcontainers
 • Het laden van een vrachtauto duurt te lang

  In heel wat industriebedrijven gebeurt de verladingsregistratie door middel van een handmatige scan waarbij het laadproces telkens onderbroken wordt. Dit leidt tot tijdverlies en foutief geladen of verdwenen goederen. Wanneer de lading verkeerd is en er te veel of te weinig geladen wordt, kunnen er serviceproblemen en onvoorziene kosten ontstaan.

De oplossing ...

  DatAction realiseert oplossingen waarbij u pallet of rolcontainers automatisch worden geregistreerd tijdens de verlading. De oplossing detecteert, registreert en controleert wat er door de “deur” gaat en geeft direct een terugkoppeling naar de expeditie medewerker in de vorm van een “go/no-go” signaal (lamp en/of hoorn), eventueel aangevuld met een volledige en actuele status op een scherm, gevoed vanuit uw ERP of WMS.

  Variaties in de locatie van het label of de hoogte van de ladingdrager vormen geen probleem en er kunnen zelfs meerdere ladingdragers gelijktijdig verwerkt worden.

  Dit bespaart tijd, vergt minder werkkrachten op de werkvloer en geeft zekerheid omtrent de fysieke locatie van goederen zodat uw processen aanzienlijk kostenefficiënter worden en permanent kunnen worden geoptimaliseerd.


Contacteer ons vrijblijvend voor meer informatie.