Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt samengesteld, is DatAction niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Deze website bevat links naar websites van derden. DatAction is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.