RAV Brabant Midden-West-Noord (BMWN)

RAVBMWN was op zoek naar nieuwe hardware, een moderne verbinding en een verkeerslichtbeïnvloedingssysteem. Na een uitgebreide marktverkenning is DatAction gekozen om dit project te realiseren.

DatAction heeft RAV BMWN uitgerust met een nieuwe MDT-oplossing, voorzien van de laatste technologie waaronder het KAR-verkeerslichtbeïnvloedingssysteem. Door toevoeging van het KAR-verkeerslichtbeïnvloedingssysteem profiteert RAV BMWN nu van een alles-in-één oplossing.

Met deze nieuwe oplossing verhoogt RAV BMWN de veiligheid en zorgt voor tijdswinst.

"Met twee partijen hebben we een pilot gedraaid. Na de pilot koos men unaniem voor DatAction. Doorslaggevend was vertrouwen. Vertrouwen in de hardware, vertrouwen in de dienstverlening en vertrouwen in de partij die dat moet leveren."

Frank de Lau
Informatiemanager | RAVBMWN