Skip to main content

Handsfree scanning

Ergonomie, veiligheid en motivatie

Handsfree scanners vervangen klassieke barcode scanners. Ze laten medewerkers binnen productie of logistiek toe de handen vrij te houden. Want of het nu gaat om onderdelen van complexe productieprocessen of picking operaties binnen de logistiek, elke seconde telt bij het optimaliseren van deze processen. Handsfree scanning resulteert in een verhoogde efficiëntie, veiligheid en ergonomie. Een gemiddelde terugverdientijd (payback/ROI) van de investering is dan ook een luttele 30 dagen.

Lees verder
Een foto van het handenvrij scannen met de ProGlove. Medewerker richt het apparaat op barcodes.
Efficiënt werken door vrije handen
Beter inzicht in proces d.m.v. sensoren
Hogere werktevredenheid i.v.m. betere ergonomie

Toegevoegde waarde van de ProGlove oplossing

Ergonomie, veiligheid en motivatie
De medewerker houdt  100% de handen vrij. Bovendien weegt de ProGlove wearable slechts 37 gram, wat 8 keer lichter is dan een klassieke scanner. In 95% van de gevallen verkiezen medewerkers dan ook de ProGlove oplossing, wat resulteert in hogere werktevredenheid en motivatie. Volgens het ‘Office of labor statistics’ is een gebrek aan ergonomie verantwoordelijk voor 33% van letsels en ziekte bij medewerkers.

Productiviteit
We stellen vast dat medewerkers binnen logistiek of productie, tijd nodig hebben om hun klassieke scanners ter hand te nemen of ze zelfs te zoeken. In andere gevallen worden onderdelen dan weer naar een vast scanning station gebracht. Wanneer nu ProGlove geïmplementeerd wordt, stellen we een reductie van scantijd vast tot 50%, terwijl medewerker feedback de fouten kan reduceren met 33%. Een typische terugverdientijd ( payback, ROI) van de investering is dan ook een luttele 30 dagen.

Kwaliteit en betrouwbaarheid
Klassieke scanners vallen regelmatig, zeker wanneer medewerkers zware voorwerpen behandelen, en kunnen daarbij beschadigd worden. De ProGlove scanner is veilig verbonden met de hand, resulterend in 20 % reductie van beschadigingen. Tenslotte blijft ‘Made in Germany’ nog steeds een kwaliteitslabel.

Wilt u ook deel uitmaken van een scanning revolutie? DatAction helpt u de transitie te maken van klassieke scanning naar deze revolutionaire oplossing.

Uw vraagstuk

U legt uw vraagstuk bij ons neer, waarna wij kijken wat hiervoor de beste oplossing is. 

Magazijn quickscan

Om de beste inschatting te kunnen maken voor de beste oplossing voor uw magazijn komen wij graag langs. Tijdens ons bezoek kunnen wij een duidelijke inschatting maken. 

Implementatie ProGlove

Nadat het plan is uitgewerkt en met u is afgestemd beginnen wij aan de implementatie van het project. 

Kies voor een hogere efficiëntie en minder fouten

Samen met u halen we het maximale resultaat uit uw warehouse of logistiek centrum.
Stuur een bericht of bel ons direct voor een afspraak.

Reinier Peelen
Project Engineer

Kies voor een hogere efficiëntie en minder fouten

Samen met u halen we het maximale resultaat uit uw warehouse of logistiek centrum. Stuur een bericht of bel ons direct voor een afspraak.

Stuur mij een berichtOf bel +31 321 314 220

Reinier Peelen
Project Engineer