Skip to main content

Volvo kiest voor Voice partnership met Vocollect en DatAction

Volvo kiest voor Voice partnership met Vocollect en DatAction

DatAction heeft bij Volvo Cars geavanceerde ‘Pick-To-Line’ voice picking technologie geïmplementeerd. Dit werd gerealiseerd in diverse fabrieken in België (Gent), de Verenigde Staten (Charleston) en China (Daqing).

Lees verder

Leestijd: 4 minuten

x bekeken

De vraag

Het oude voice-systeem van Volvo Cars, ter bevoorrading van de productielijnen, was technisch verouderd. De spraakherkenning functioneerde traag en vervangende hardware was niet meer beschikbaar. Ook het achtergrondgeluid vormde een probleem bij de stemherkenning.

De oplossing

Het nieuwe ‘Pick-To-Line’ systeem communiceert direct met het Building Information System (BIS) van Volvo voor een optimale datasynchronisatie. Dankzij de up-to-date pickvoorraad wordt het automatisch aanvullen van de stock aanzienlijk efficiënter: de picker hoeft de aanvraag niet langer via een aparte mobiele applicatie en bijbehorende hardware te regelen, maar doet dit nu direct via de voice-oplossing. Het systeem voorziet in vier pickingtypes, met specifieke functionaliteit voor de bevoorrading van de assemblagelijn. Het gaat om: single picking, multi picking, kitting en batch picking. Omdat de functionaliteit van het nieuwe systeem werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met Volvo Business Logistics en het BIS ontwikkelteam, sluit het perfect aan bij de wensen op de werkvloer.

In de tweede projectfase werd het systeem verfijnd en werden nieuwe functionaliteiten toegevoegd om de productiviteit verder te verbeteren. Een aantal voice-picking processen wordt nu ook ingezet in het warehouse. De pickers kunnen zowel hun stem als de (ingebouwde) scanner van het voice device gebruiken voor het registreren van de onderdelen. De functionaliteit ‘Picking per mixnummer’ voor de prototype wagens werd toegevoegd en het is nu ook mogelijk bepaalde onderdelen zoals airbags aan de hand van 2D-barcodes te registeren. Ook ‘Multi user’ en ‘Out of Sequency’ picking werd mogelijk gemaakt, waarbij meerdere pickers tegelijk aan de slag kunnen voor het sneller samenstellen van een onderdelenkit.

Het resultaat

Na oplevering in Gent werd het systeem ook geïmplementeerd in Volvo’s fabriek in Charleston, Verenigde Staten, en in Daqing, China. In deze Volvo fabrieken hanteert men dezelfde werkwijze als in Gent en daardoor was dezelfde voice applicatie perfect inzetbaar. Er wordt dan ook met identieke hard- en software gewerkt als in Gent. Hierdoor kon het ervaren IT-team van Gent de roll-out probleemloos op afstand begeleiden.
Volvo Cars ervaart door de ‘Pick-To-Line’ voice picking technologie van DatAction een aanzienlijke foutreductie in hun proces. Ook is er meer werkplezier bij de pickers.